1864

(0 routes)

Top of Presto Spur.

Altitude: 
1864m
Type: 
Mountain